Ang Plataporma ng CreatorDB

Kung saan ang datos ay may kasamang AI

Ang influencer search engine ng CreatorDB ay naka-combine sa malawak na koleksyon ng datos na may proprietary artificial na intelligence-based na kalkulasyon para maghatid ng araw-araw na updated stream ng Youtube, TikTok, Twitch, Instagram at Facebook creators.

Data packages

Ang makapangyarihan naming database na kaya ng abutin ng iyong mga daliri

Kumuha ng maraming listahan ng mga creators, ang aming database ay umuusad araw-araw.

Kategorisasyon ng kontent

Gamitin ang aming proprietary topics at niches na nagrerepresenta ng higit sa 5000 na libong kategorisasyon ng kontent

Diskubre

Mayroong higit kumulang na 100 na puntos ng datos na puwedeng gamitin para i-filter hanggang sa higit kumulang na kalahating milyon na creators para makahanap ng mga magugustuhan

Paghanap ng Hashtag

Mag-iscroll ng madali sa Instagram na mga posts base sa hashtags habang nag-fifilter ng post na naka-display.

Plataporma ng CreatorDB

Mag-search

Layunin namin na tulungan ang mga brands and ahensiya ng marketing na mapabuti pang maintindihan ang mga influencers sa pamamagitan ng detalyadong datos, kategorisasyon, pag-filter at iba pa.

Advanced na pag-fifilter

Mayroong kumulang na 100 na puntos ng datos na puwedeng gamitin para i-filter hanggang sa higit kumulang na kalahating milyon na creators para makahanap ng mga magugustuhan

Paghanap ng Hashtag sa Instagram

Mag-iscroll ng madali sa Instagram na mga posts base sa hashtags habang nag-fifilter ng post na naka-display.

Kategorisasyon ng kontent

Gamitin ang aming proprietary topics at niches na nagrerepresenta ng higit sa 5000 na libong kategorisasyon ng kontent.

Mag-diskubre

Isang advanced na influencer at pag-search ng brand para makahanap ng needle sa haystack

Plataporma ng CreatorDB

Analysis

Kumuha ng malalim na pagkaka-unawa ng impluwensya ng creator ayon sa nakaraan, ngayon at sa hinaharap.

Frequent metric updates
Frequent metric updates
Calculated data points
Data contextualization

Kadalasang updates ng Metrics

Ang lahat ng mga creators ay mayroong mga puntos ng datos (kasama na ang mga bagong upload) ito ay updated araw-araw, available din ang mga nakaraang taon na historya sa bawat puntos ng datos.

Kalkyuladong mga Data Points

Ang CreatorDB ay nag-poprovide ng mga ekstrang datos kasama ang kategorisasyon ng kontent, demograpiks ng mga tao (edad, kasarian, bansa), ang estimated na magagastos sa pakikipag-kolaborisasyon, analysis ng sentiment sa iba.

Konteksuwalisasyon ng mga Datos

Para matulungan ang mga baguhan at mga bihasang influencer marketing na mga propesyunal, ang primary na datos sa bawat creator ay inilalagay sa percentile na konteksto sa lahat ng creators at para lang sa kanilang mga kategoriya.

powered by AI

Mag-search, Mag-diskubre at mag-nalyze

Gumagamit ng AI

Ang CreatorDB Natural Language Processing (NLP) sistema ay laging naka-on, sa pamamagitan ng datos na may kadalian at katumpakan para maihatid ang magagaling na influencers sa Youtube, Twitch, Instagram at Facebook para sayo araw-araw.

Tara, Simulan Na Natin!

Gumawa nang tamang choice na may tamang impormasyon ngayon

30 araw na $1 trial
Hindi kailangan ng commitment
Kanselahin kahit anong oras