Chúng tôi cung cấp không giới hạn hồ sơ và lịch sử tìm kiếm, báo cáo chủ đề, tín dụng API miễn phí, chương trình tiếp cận nền kinh tế sáng tạo và kết nối trực tiếp với nhóm lãnh đạo CreatorDB để đáp ứng nhu cầu Influencer Marketing của bạn.

Name(Required)
What do you need help with?

Live Beta

Tham gia CreatorDB’s live beta

Gói Doanh Ngiệp

Dữ liệu không giới hạn

Các giới hạn dữ liệu được lược bỏ để doanh nghiệp có thể có toàn bộ quyền truy cập (ngoại trừ giới hạn 5.000 đối với email + những Influencer được thêm vào).

Định hình nền tảng

Ưu tiên trải nghiệm các tính năng sắp ra mắt có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của CreatorDB.

Xuất dữ liệu

Xuất Báo cáo chủ đề ở định dạng PDF để dễ dàng chia sẻ với cộng tác viên.

50.000 tín dụng API miễn phí

Mỗi người dùng Doanh nghiệp sẽ nhận được 50k tín dụng API CreatorDB miễn phí mỗi tháng.

 Sẵn sàng

Trải nghiệm ngay

 

Dùng 30 ngày chỉ với $1
Không ràng buộc
Huỷ bất cứ lúc nào