CreatorDB Team

Tamang pamamaraan ng influencer marketing

Lahat ng mga pangangailangan mo

Ang CreatorDB ay isang influencer discovery platform at ahensiya ng marketing. Gumagamit ng machine learning, data analysis at malaking datos para makagawa ng ROI. Ang mithiin ng CreatorDB ay matulungan ang mga kumpanya at ahensiya ng marketing na mas lalo pang maunawaan ang palakad ng influencers.

Paano kami nagsimula?

Ang Kwento Namin

Ang CreatorDB, ang aming flagship SaaS tool, nag-fofocus na matulungan ang mga users na magdiskubre ng pinakamagaling na mga content creators para sa kanilang marketing campaign. Ang CreatorDB ay nag-aallow sa mga users na mag-filter ng higit sa 2,000,000+ na creators, sa pamamagitan ng iba’t ibang metrics o data points na kakaiba sa CreatorDB, ito ay ang aming content categorization system. Ang CreatorDB ay bumabalot sa influencer marketing landscape na pumapaligid sa Youtube, Instagram, at Tiktok. Kumokolekta kami ng datos araw-araw para masigurado kang madaling makahagip ng bagong trends. Bilang bonus, ang CreatorDB ay mga kontak tulad ng mga email addresses ng halos kalahati ng creators para sa madalian at direktang kontak.

Serbisyong global

Ang Aming Team

Hindi lumulubog ang araw sa CreatorDB team. Kami ay binubuo ng iba’t ibang lengguwahe at karakter sa iba’t ibang panig ng mundo. Binubuo din kami ng walong lengguwahe na may labing-isang nasiyonalidad ang iba ay nasa henerasyong Boomers, Gen X, Milenyal at Gen Z. Isang paraan upang mas makilala namin ang aming influencers at makipag-usap sa kanila ng ayon sa kanilang salita.

Mga bagong balita

Walang Nahanap na mga Resulta

Hindi mahanap ang page na hiniling mo. Subukang pinuhin ang iyong paghahanap, o gamitin ang navigation sa itaas upang hanapin ang post.

Tara, Simulan Na Natin!

Gumawa nang tamang choice na may tamang impormasyon ngayon

30 araw na $1 trial
Hindi kailangan ng commitment
Kanselahin kahit anong oras