Datos ng Influencer

Solusyong datos para sa pinakamatalinong desisyon

Bibigyan ka namin ng tamang background na may puntos ng datos para mas malinaw na makita ang potensiyal ng isang creator upang mapataas ang revenue na naaayon sa iyong influencer marketing at ekonomiya ng creator o outreach na programa.

Datos galing sa mga popular na plataporma

Ang CreatorDB ay may espesyalisyasyon sa pag-kolek at pag-analyze ng datos na related sa kontent creators, lalo na sa influencer marketing, since ito ay ang pagsisimula.

Kontak Package

Ikaw ang pipili ng set ng filters para sa listahan ng creators at bibigyan ka namin ng mga raw na datos na kailangan mo para mahagilap sila sa XLS o sa JSON.

 

Basic Package

Makukuha ang impormasyon ng Creator, Primary Metrics, Secondary Metrics at mga bagong posts sa Instagram, YouTube, at Twitter.

Advanced Package

Basic + Historikal na Datos, Konteksuwalisadong Datos,  Demograpiks ng Audience, Sponsored na Kontent, Advanced na Statistiks, at marami pa.

dataforanyscenario

Mag-attract, Mang-engganyo at Mag-convert

Datos sa kahit anong senaryo

Ang aming data packages ay gumagamit ng mga cases na tutulong sa pag-identify ng mga potensyal na creators para ma-kontak sa marketing campaigns, lead generation para sa mga produkto na i-target ang creators, analysis ng kontent niches sa iba’t ibang filters, kompetitor o self-analysis at marami pang iba.

Deliverability

Sa pormat na maiintindihan mo

Maihahatid namin ang datos sa iba’t ibang paraan simula sa purong raw na datos sa Excel na dokyu o sa database ng JSON patungo sa sopistikadong analysis na report base sa set ng datos. Mayroon din kaming API na available na para sa halos sa lahat ng datos na available sa pamamagitan ng CreatorDB.

Sukdulang kategorisasyon

Halos 100+ na puntos ng datos ang available

Ang CreatorDB ay mayroong proprietary machine-learning na algorithm para mas mapadali ang pag-categorize ng mga content magmula sa 500 na high-level categories at sa 5000 na niches—bumubuo ng halos 100+ na points kada isang creator.

Identipikasyon para sa marketing

Hanapin ang tamang creator ng ayon sa pangangailangan

Lead generation

Itatarget ang tamang creator para sa tamang layunin.

Analysis ng kontent

Anong niche o kategoriya ang mas magagana sa iyong campaign

Kompetitor o sariling analysis

Tingnan ang ranking ng mga kompetitor sa iyong campaign

Tara, Simulan Na Natin!

Gumawa nang tamang choice na may tamang impormasyon ngayon

30 araw na $1 trial
Hindi kailangan ng commitment
Kanselahin kahit anong oras